Ryzyko utraty płynności a możliwość ubezpieczenia należności w spółdzielniach mleczarskich

Main Article Content

Marzena Ganc


Słowa kluczowe : spółdzielnia mleczarska, aktywa trwałe, ubezpieczenie należności handlowych.
Abstrakt
Celem pracy było określenie ryzyka utraty płynności finansowej spółdzielni mleczarskich z punktu widzenia możliwości uzyskania ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Dla ukazania istotności informacji finansowej dla procesu decyzyjnego ubezpieczyciela przeprowadzono badanie 40 największych spółdzielni mleczarskich. Okres badawczy obejmował lata 2011 – 2014. Zastosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych, polegających na wnikliwym badaniu podmiotów pod względem płynności finansowej pozwoliło na skuteczną ocenę możliwości ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Spółdzielnie mleczarskie o niskich aktywach trwałych, zainteresowane zewnętrzną formą ograniczania ryzyka finansowego poprzez ubezpieczenie wierzytelności handlowych, w większości przypadków zostały negatywnie ocenione z punktu widzenia możliwości otrzymania takiego ubezpieczenia. Ilość spółdzielni o nienagannej płynności finansowej, które zostały pozytywnie ocenione w procesie przyznania limitu kredytowego przez zakład ubezpieczeń wahała się od 9 do 13 w zależności od badanego roku.

Article Details

Jak cytować
Ganc, M. (2018). Ryzyko utraty płynności a możliwość ubezpieczenia należności w spółdzielniach mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 32–42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.3
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.