Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie

Main Article Content

Jacek Dziwulski


Słowa kluczowe : pracownik wiedzy, zarzadzanie kapitałem ludzkim, organizacja usługowa.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturalizacji wiedzy. Zidentyfikowano składowe kapitału ludzkiego najbardziej istotne dla obszaru zarządzania wiedzą. Wskazano najistotniejsze elementy zarządzania organizacjami w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych.

Article Details

Jak cytować
Dziwulski, J. (2018). Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 7–18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.1
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.