Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych

Main Article Content

Agnieszka Siedlecka
Mateusz Kuszneruk


Słowa kluczowe : gospodarstwo domowe, konsumpcja, konsumpcja zrównoważona, marnotrawstwo żywności
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie różnic w podejściu do konsumpcji zrównoważonej oraz marnotrawstwa żywności według deklarowanej postawy konsumpcyjnej. Dla jego realizacji określono pytania badawcze: Czy gospodarstwa domowe kierowane przez respondentów wyrażających opinię o zależności pomiędzy konsumpcją zrównoważoną a stanem środowiska naturalnego zdecydowanie rzadziej wyrzucają artykuły żywnościowe? Czy w tego rodzaju gospodarstwach częściej decyzje nabywcze podejmowane są racjonalnie?

Article Details

Jak cytować
Siedlecka, A., & Kuszneruk, M. (2018). Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 223–236. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.19
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.