Proaktywne zachowania zakupowe i ich relacje w prostym modelu satysfakcji

Main Article Content

Grzegorz Biesok
Jolanta Wyród-Wróbel


Słowa kluczowe : badania konsumenckie, consumer research, proaktywne zachowania zakupowe, proactive consumer behaviour, model satysfakcji, satisfaction model, modelowanie równań strukturalnych (SEM), structural equation modelling (SEM)
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań była chęć weryfikacji czy i w jakim stopniu deklarowane przez respondentów proaktywne zachowania zakupowe wpływają na relacje między oczekiwaniami, postrzeganą jakością a satysfakcją klientów w prostym modelu satysfakcji. Podmiotem badań byli klienci supermarketów. Autorzy artykułu przyjęli dziesięć zachowań, w których może demonstrować się proaktywna postawa zakupowa. Następnie ustalono modele satysfakcji w grupach respondentów deklarujących lub niedeklarujących dane zachowanie. Głównymi wnioskami wynikającym z analiz jest to, że satysfakcja z zakupów w większym stopniu zdeterminowana jest przez postrzeganą jakość w przypadku klientów deklarujących częste kupowanie produktów, które poprawiają poziom życia, konsekwencję w nabywaniu upatrzonych produktów oraz szybkość (niezwłoczność) podejmowanych decyzji zakupowych.

Article Details

Jak cytować
Biesok, G., & Wyród-Wróbel, J. (2019). Proaktywne zachowania zakupowe i ich relacje w prostym modelu satysfakcji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 28–37. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.23
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.