Rozwój prosumpcji na rynku E-usług w Polsce

Main Article Content

Robert Wolny


Słowa kluczowe : prosumpcja, prosumption, prosument, prosumer, e-usługi, e-services, ICT, obserwacja nieuczestnicząca, non-participant observation
Abstrakt
W dobie społeczeństwa informacyjnego wzrost zachowań prosumenckich nie byłby możliwy bez rozwoju technologii ICT. Interaktywność współczesnych mediów sprzyja rozwojowi zjawiska prosumpcji. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem nabywców e-usług i prezentuje wyniki badań jakościowych. Badania przeprowadzono techniką obserwacji nieuczestniczącej w 2018 roku śledząc uczestników dyskusji na branżowych forach internetowych poświęconych e-usługom. Artykuł ma charakter badawczy.

Article Details

Jak cytować
Wolny, R. (2019). Rozwój prosumpcji na rynku E-usług w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 238–249. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.39
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.