Skala bankructw przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19

Main Article Content

Katarzyna Boratyńska


Słowa kluczowe : bankructwo przedsiębiorstw, pandemia Covid-19, postępowanie restrukturyzacyjne
Abstrakt
W artykule omówiono oddziaływanie pandemii COVID-19 na skalę bankructw przedsibiorstw w Polsce. Celem opracowania było określenie zmian liczby bankructw przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19 według następujących kryteriów podziału: rodzaj postępowania, rodzaj działalności, województwa. Wykorzystano następujące metody badawcze: analizę opisową i porównawczą, syntezę i wnioskowanie dedukcyjne. Ustalono, że łączna liczba bankructw przedsiębiorstw oraz postępowań restrukturyzacyjnych znacznie wzrosła w okresie pandemii COVID-19. W 2021 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, miało miejsceo 65,8% więcej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a większość z nich (82%) przeprowadzono w formie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu, wprowadzonego w ramach tarczy antykryzysowej. Stwierdzono, że pomoc publiczna została przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie przeciwdziałania negatywnym ekonomicznym i społecznym konsekwencjom pandemii COVID-19

Article Details

Jak cytować
Boratyńska, K. (2022). Skala bankructw przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 23–34. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.12
Bibliografia

Antwi S.H., Getty D., Linnane S., Rolston A.: COVID-19 water sector responses in Europe: A scoping review of preliminary governmental interventions, Science of The Total Environment, 762/2020, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143068 (Crossref)

Aven T., Zio E.: Globalization and global risk: How risk analysis needs to be enhanced to be effective in confronting current threats, Reliability Engineering & System Safety, 205/2021, https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107270 (Crossref)

Bartik A.W., Bertrand M., Cullen Z., Glaeser E.L., Luca M., Stanton Ch.: The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations, PNAS, 117 (30)/2020, p. 17656-17666, https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117 (Crossref)

Bellovary J.L., Giacomino D.E., Akers M.D.: A review of bankruptcy prediction studies: 1930 to present, Journal of Financial Education, 33/2007, p. 1-42.

Bernanke B., Gertler M.: Financial fragility and economic performance, Social Systems Research Institute, SSRI Workshop Series, 8705/1987, p. 36-37. (Crossref)

Bruneau C., de Bandt O., El Amri W.: Macroeconomic fluctuations and corporate financial fragility, Journal of Financial Stability, 8/2012, p. 220. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2012.02.002 (Crossref)

Bucak T., Yiğit S.: The future of the chef occupation and the food and beverage sector after the COVID-19 outbreak: Opinions of Turkish chefs, International Journal of Hospitality Management, 92/2021, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102682 (Crossref)

Czech K., Karpio A., Wielechowski M., Woźniakowski T., Żebrowska-Suchodolska D.: Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

Dębkowska K., Kłosiewicz-Górecka U., Szymańska A., Ważniewski P., Zybertowicz K: Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021, p. 5-6, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/PIE-Raport_Tarcze-antykryzysowe.pdf (access: 01.09.2022).

Janzen B., Radulescu D.: Effects of COVID-19 related government response stringency and support policies: Evidence from European firms, Economic Analysis and Policy, 76/2022, p. 129-145. (Crossref)

Mączyńska E.: Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, [in:] A. Fierla (ed.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, p. 57-76.

Maślanka T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Panzone L. A., Larcom S., & She P. W.: Estimating the impact of the first COVID-19 lockdown on UK food retailers and the restaurant sector, Global Food Security, 28/2021, p. 1-11, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100495 (Crossref)

Poland. Government and institution measures in response to COVID-19, KPMG, 2020, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/poland-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html (access: 28.11.2022).

Prusak B.: Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

Prusak B.: Review of Research into Enterprise Bankruptcy Prediction in Selected Central and Eastern European Countries, International Journal of Financial Studies, 6, 60/2018, p.1-28, https://doi.org/10.3390/ijfs6030060 (Crossref)

Raport Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs, PwC, 2020, https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznes-w-obliczu-pandemii.pdf, p. 1-23 (accessed: 30.08.2022).

Raport roczny Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w 2021 roku, https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Niewyplacalnosci-firm-w-Polsce-w-2021-r, p. 1-13 (access: 01.09.2022).

Roubini N., Mihm S.: Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szczepaniak I., Ambroziak Ł., Drożdż J.: Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport rolno-spożywczy Polski, Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1 (73)/2020, p. 141-163.

Tomczak S.K., P. Staszkiewicz: Cross-Country Application of Manufacturing Failure Models, Journal of Risk and Financial Management, 13, 34/2020, p. 1-10, https://doi.org/10.3390/jrfm13020034 (Crossref)

Upadłości firm w 2018 r., COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2018wrzesien.pdf (access: 15.09.2022).

Upadłości firm w 2019 r., COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2019czerwiec.pdf (access: 15.09.2022).

Upadłości firm w 2020 r. , COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2020pazdziernik.pdf (access: 15.09.2022).

Upadłości firm w 2021 r., COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2021listopad.pdf (access: 15.09.2022).

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty