Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”)

Main Article Content

Janusz Rowiński

Abstrakt
W pracy przedstawiono ogólne założenie i szczegółową charakterystykę Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (“PROW 2013”). Przeprowadzono jego analizą i ocenę w porównaniu z innymi europejskimi i krajowymi programami oraz omówiono problemy związane z uruchomieniem i realizacją. W uwagach końcowych wskazano na szereg słabości i niedociągnięć oraz potrzebę korekty programu

Article Details

Jak cytować
Rowiński, J. (2009). Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 57–72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.5
Bibliografia

R. Grochowska, Ł. Hardt (b.d). Możliwości oddziaływania środków finansowych przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionów wiejskich. Maszynopis.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 („PROW-2013"). Warszawa, lipiec 2007 r.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty