Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008

Main Article Content

Alicja Antonowicz


Abstrakt
W artykule autorka prezentuje franchising jako jedną ze współczesnych strategii marketingowych, która umożliwia przedsiębiorcom nie tylko dystrybuowanie swoich produktów i usług, lecz przede wszystkim zapewnia bezkapitałowy rozwój rynkowy. Autorka zwraca uwagę na różnorodność sposobów pojmowania koncepcji franchisingu, która skutkuje niezwykle bogatym spectrum definicji franchisingu dostępnych w polskiej i zagranicznej literaturze ekonomicznej. W dalszej kolejności autorka wyjaśnia na czym polega „gorączka franchisingowa” i przedstawia skalę zjawiska na świecie, ze wskazaniem na kontynenty i kraje, które formułę franchisingu wykorzystują w najszerszym stopniu. Zasadniczą treść artykułu stanowi natomiast prezentacja polskiego rynku franchisingu – od początków jego istnienia do chwili obecnej. Autorka zwraca szczególną uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w 20-letnim okresie obecności franchisingu w polskiej gospodarce oraz wskazuje na perspektywy i dalsze kierunki rozwoju tej formy współdziałania przedsiębiorstw w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Antonowicz, A. (2010). Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 207–218. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1585
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty