Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta

Main Article Content

Monika Boguszewicz-Kreft


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono marketingową koncepcję doświadczenia jako sposób na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa na nasyconym rynku. Zgodnie z tą koncepcją: 1. Doświadczenie jest pochodną wszystkich kontaktów klienta z organizacją. 2. Na doświadczenie składają się działania przedsiębiorstwa (jak również ich zaniechanie), oddziałujące na zmysły, emocje i intelekt klientów i wynikająca z nich percepcja. 3. Doświadczenie kształtowane jest w wyniku konfrontacji wymienionych elementów z oczekiwaniami klientów. 4. Szczególnie cenne dla przedsiębiorstwa jest stworzenie takiego doświadczenia, które zapadnie w pamięci klienta

Article Details

Jak cytować
Boguszewicz-Kreft, M. (2010). Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 79–91. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1574
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty