Identyfikacja poziomu satysfakcji klienta banku w procesie usługowym przy wykorzystaniu metody servqual

Main Article Content

Stanisław Borkowski
Renata Stasiak-Betlejewska


Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących jakości usług banku spółdzielczego, zrealizowane za pomocą metody Servqual. Metoda ta pozwala nie tylko oszacować ogólną jakość usług, ale także zidentyfikować niedociągnięcia w procesie świadczenia usług. Zaproponowano również działania doskonalące usługi analizowanego banku, które zostały opracowane na podstawie diagramu systematyki.

Article Details

Jak cytować
Borkowski, S., & Stasiak-Betlejewska, R. (2010). Identyfikacja poziomu satysfakcji klienta banku w procesie usługowym przy wykorzystaniu metody servqual. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 69–75. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1573
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty