Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych)

Main Article Content

Anna Nowacka


Abstrakt
W artykule zaprezentowano najpopularniejsze instrumenty komunikacji marketingowej, stosowane przez banki spółdzielcze w ramach działalności marketingowej. Zwrócono również uwagę na częstotliwość wykorzystania poszczególnych form komunikacji marketingowej. Najpopularniejszą i najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji marketingowej w bankach spółdzielczych są instrumenty sprzedaży bezpośredniej. Banki spółdzielcze szczególną uwagę zwracają na podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez odpowiednio opracowany system szkoleń. Do najmniej popularnych instrumentów komunikacji marketingowej można zaliczyć reklamę telewizyjną i internetową.

Article Details

Jak cytować
Nowacka, A. (2010). Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 36–44. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1570
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty