Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy

Main Article Content

Hanna Mackiewicz


Abstrakt
Badania na temat postaw związane są z przyjętą teorią postawy. W artykule przyjęto strukturalne podejście do postawy, w myśl którego na postawę składa się składnik afektywny (emocjonalno-oceniający), poznawczy i behawioralny. Postawa człowieka jest trwałą dyspozycją zarówno do oceniania przedmiotu, jak i zachowania się wobec tego przedmiotu. Rozważania na temat postawy w marketingu wpisują się w model zachowania konsumenta, w przestrzeń wolności wyboru między bodźcem a reakcją. Celem artykułu jest identyfikacja oznak manipulacji przestrzenią wyboru klienta pod wpływem środków reklamy prasowej. Populacją badaną były ogłoszenia prasowe adresowane do wykształconych kobiet i mężczyzn. Analizie poddano apele reklamowe.

Article Details

Jak cytować
Mackiewicz, H. (2010). Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 421–433. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1564
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty