Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce

Main Article ContentAbstrakt
Wobec nieefektywności dotychczasowej europejskiej polityki spójności prowadzone są dyskusje na temat zmian jej paradygmatu. Podejście wyrównawcze proponuje zastąpić się polityką rozwoju regionalnego opartą na wspieraniu zarówno konkurencyjności jak i spójności. Ważnymi elementami implementacyjnymi każdego modelu polityki rozwoju regionalnego są dochody i wydatki publiczne, przy czym zmiany w tym zakresie mogą znacznie przyczynić się do podniesienia efektywności prowadzonej polityki. Analiza przestrzenna dotychczas realizowanych dochodów publicznych, jak również algorytmów podziału dochodów i wydatków publicznych wskazuje na potrzebę weryfikacji istniejących mechanizmów pod kątem przydatności dla prowadzenia polityki rozwoju regionalnego.

Article Details

Jak cytować
Drejerska, N. (2010). Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 27–34. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1546
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.