Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego

Main Article Content

Andrzej Karpio
Dorota Żebrowska-Suchodolska


Abstrakt
Otwarte fundusze inwestycyjne (FIO) mają istotny wpływ na poziom rozwoju rynku kapitałowego. Dlatego autorzy podjęli próbę porównania rynku FIO w Polsce z rynkami w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów dawnego bloku wschodniego. Analizie poddano fundusze z różnych klas ryzyka, porównano zarówno zmiany w ilości funduszy, jak i wielkości aktywów. Wyniki wskazują na niewielki udział funduszy polskich w rynku europejskim, równocześnie wyróżniają się one w porównaniu z funduszami dawnych krajów socjalistycznych.

Article Details

Jak cytować
Karpio, A., & Żebrowska-Suchodolska, D. (2010). Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 322–331. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1519
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty