Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich

Main Article Content

Joanna Chudzian


Abstrakt
W artykule zaprezentowano dane na temat spożycia produktów mleczarskich z podziałem na kategorie produktowe. Dokonano także analizy czynników kształtujących spożycie produktów mleczarskich z uwzględnieniem charakterystyki konsumentów zidentyfikowanych na podstawie badań własnych. Artykuł kończy podsumowanie ze wskazaniem kierunków działań dla przedsiębiorstw z branży mleczarskiej.

Article Details

Jak cytować
Chudzian, J. (2012). Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (7(56), 20–28. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1484
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty