Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011

Main Article Content

Agnieszka Biernat-Jarka


Abstrakt
Płatności bezpośrednie są największym wydatkiem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Są wypłacane beneficjentom według przyjętego modelu: jednolitej płatności obszarowej lub jednolitej płatności na gospodarstwo. Istnieją jednak duże rozbieżności w zakresie średnich płatności na hektar między państwami członkowskimi. Średnio, płatności są najwyższe w Grecji i na Malcie, najniższe zaś na Łotwie i Rumunii. Te różnice powodują duże kontrowersje w debacie dotyczącej funkcjonowania WPR w kolejnej perspektywie finansowej.

Article Details

Jak cytować
Biernat-Jarka, A. (2012). Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 60–70. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1450
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.