Gospodarowanie ziemią a Wspólna Polityka Rolna

Main Article Content

Dionizy Niezgoda


Abstrakt
Celem tych badań było dokonanie oceny przyjętych celów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w odniesieniu do rolnictwa. Kryteriami jej oceny są podział wartości dodanej netto oraz okres zwrotu aktywów w badanych latach i klasach gospodarstw wg ESU. Z badań wynika, że ekonomia podażowa w sprzężeniu zwrotnym z konkurencją doskonałą pozwoliły osiągnąć cele konsumentów żywności. Podział wartości dodanej netto między gospodarstwa trudno nazwać sprawiedliwym mimo, że środki finansowe na rozwój rolnictwa mają charakter społeczny. Partycypacja w podziale wartości dodanej netto była tym wyższa im większym potencjałem produkcyjnym (aktywa) dysponowało gospodarstwo. Taki podział z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia trudno uznać za właściwy ponieważ okres zwrotu aktywów w gospodarstwach o wielkości >100 ESU był dłuższy niż w gospodarstwach o wielkości od 16 do 100 ESU. Ten niekorzystny trend był szczególnie widoczny w latach 2008-2010 czyli w okresie kryzysu gospodarczego. Kondycja ekonomiczna tych dużych gospodarstw podobnie jak przedsiębiorstw determinowana jest przez wahania rynku kapitałowego, co nie służy stabilizacji bezpieczeństwa żywnościowego.

Article Details

Jak cytować
Niezgoda, D. (2012). Gospodarowanie ziemią a Wspólna Polityka Rolna. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 345–534. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1430
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty