Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych

Main Article Content

Maria Grzybek
Marta Kawa


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność biznesu, spółdzielnia
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania CSR w przedsiębiorstwie, na przykładzie spółdzielni, które działając zgodnie z zasadami spółdzielczymi w znacznym stopniu realizują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrażanie systemu CSR przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również korzyści dla pracowników, środowiska, otoczenia społecznego oraz przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej.

Article Details

Jak cytować
Grzybek, M., & Kawa, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 231–241. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1413
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.