Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia

Main Article Content

Katarzyna Włodarczyk


Słowa kluczowe : globalizacja, konsumpcja, zachowania rynkowe konsumentów, polskie społeczeństwo
Abstrakt
Jednym z czynników kształtujących współczesne zachowania konsumpcyjne jest globalizacja, prowadząca między innymi do upodobnienia się gospodarek (głównie krajów rozwiniętych), które będą wpływały na unifikację gustów nabywców i upowszechnianie się modeli konsumpcji krajów Europy Zachodniej i USA. Celem artykułu jest wskazanie obszarów rynkowych zachowań polskich konsumentów, na jakie może wpływać globalizacja, w tym szczególnie globalizacja konsumpcji. W artykule wykorzystano dostępne informacje pochodzące z publikacji GUS, Eurostatu, instytucji badawczych, takich jak: CBOS, czy też Pentor, a także wyniki autorskiego badania ankietowego. Według rozważań w artykule można zauważyć, iż polskie społeczeństwo ulega stopniowo międzynarodowym wpływom. Rośnie znaczenie Internetu, Polacy wyjeżdżają coraz częściej turystycznie i służbowo za granicę oraz rośnie znajomość języka angielskiego w polskim społeczeństwie. Ponadto struktura konsumpcji polskich konsumentów ewoluuje w kierunku struktur konsumpcji gospodarstw domowych z krajów UE-15 i USA. Polacy stali się świadomymi nabywcami, a na rynku widoczne są dwa segmenty konsumentów: nowocześni i tradycyjni, przy czym to ci pierwsi poddają się zdecydowanie bardziej wpływom globalizacji konsumpcji.

Article Details

Jak cytować
Włodarczyk, K. (2013). Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 623–637. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1391
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty