Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Main Article Content

Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : : logistyka, agrobiznes, transport, wielkość przedsiębiorstwa
Abstrakt
W artykule przedstawiono organizację transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania przeprowadzono w 504 przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono relacje między skalą działalności a organizacją transportu w firmach. Przedsiębiorstwa wykorzystywały głównie transport własny lub kombinację własnego z obcym. Rzadko stosowano wyłącznie transport obcy. Jeżeli już korzystano z usług, to dotyczyły one głownie przewozów, a rzadziej spedycji. Przeprowadzone badania potwierdzają duży wpływ skali działania na organizację transportu.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T. (2013). Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 405–415. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1372
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.