Wdrażanie orientacji marketingowej w Polsce przez zakłady ubezpieczeń na życie

Main Article Content

Beata Nowotarska-Romaniak


Słowa kluczowe : zakład ubezpieczeń na życie, marketing, orientacja marketingowa, klient Literatura: 1.
Abstrakt
Marketing jest narzędziem ekspansji i walki firmy w osiągnięciu pozycji na rynku, ta zaś, bywa oceniana przez powszechnie przyjęte standardy jakimi są: wielkość sprzedaży, udział w rynku i wielkość zysku. Orientacja marketingowa zakładów ubezpieczeń na życie, jako źródło zysków, wskazuje potrzeby i preferencje klientów tak, by kierowane oferty i sprzedawane usługi ubezpieczeniowe lepiej zaspokajały te potrzeby i preferencje niż konkurencja. Orientacja marketingowa firmy oznacza konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku. W artykule przedstawiono zakres wdrażania orientacji marketingowej przez zakłady ubezpieczeń na życie na podstawie badania ankietowego. Celem badania było określenie: - podstawowych celów działań zakładów ubezpieczeń na życie, strategia działania wobec klientów, - sposób identyfikacji potrzeb klienta i sposób uświadamiania pracownikom, że firma wdraża działania orientacji marketingowej.

Article Details

Jak cytować
Nowotarska-Romaniak, B. (2014). Wdrażanie orientacji marketingowej w Polsce przez zakłady ubezpieczeń na życie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 154–164. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1264
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.