Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych

Main Article Content

Katarzyna Szalonka


Słowa kluczowe : polityka zdrowotna, gospodarstwa domowe, konsumpcja
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności polityki prozdrowotnej w Polsce i wskazanie pożądanych zachowań polskich gospodarstw domowych w świetle polityki WHO. Coraz większa zachorowalność na choroby cywilizacyjne w Polsce i Unii Europejskiej motywuje organizację do stosowania polityki prozdrowotnej poprzez uświadamianie społeczeństw tak w zakresie prawidłowej konsumpcji jak i aktywnego stylu życia. Efektem tych działań powinna być zmiana w zachowaniach podmiotów gospodarstw domowych dotycząca świadomego wyboru dóbr spożywczych, coraz wyższej aktywności sportowej, racjonalnej konsumpcji leków, profilaktyki zdrowotnej oraz ograniczenia konsumpcji autodestrukcyjnej.

Article Details

Jak cytować
Szalonka, K. (2014). Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 199–208. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1260
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.