Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych

Main Article Content

Krystyna Knop-Iwińska
Kamila Szymańska


Słowa kluczowe : wartość dla klienta, korzyść dla klienta, kultura, kino studyjne, zarządzanie wartością, komunikowanie wartości
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia właściwie skonstruowanej wiązki wartości dla klienta jako fundamentu budowania pozycji konkurencyjnej kin niszowych na konkurencyjnym rynku zdominowanym przez kulturę popularną. Biorąc pod uwagę, że „głównym produktem” kin każdego typu są pojedyncze projekcje lub maratony filmowe, kina niszowe muszą przede wszystkim koncentrować się na eksponowaniu swojej unikalności, która w umyśle klienta jawi się jako atrakcyjna. Niszowe instytucje filmowe nie mogą jednak popadać w żadną ze skrajności – ani koncentrować się wyłącznie na oczekiwaniach widzów, ani na „ochronie” studyjności ponad wszystko. Analizie poddano korzyści, jakie kina studyjne chcą dostarczać swoim klientom, ich wpływ na konstruowanie oferty, sposoby komunikowania wartości, a także stopień zaawansowania współpracy z klientem i podmiotami zewnętrznymi w procesie współtworzenia wartości. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania empiryczne przeprowadzone w 2014 r. wśród pracowników i właścicieli polskich kin studyjnych.

Article Details

Jak cytować
Knop-Iwińska, K., & Szymańska, K. (2015). Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 73–85. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1251
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.