Suwerenność konsumenta w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Main Article Content

Bogdan Mróz


Słowa kluczowe : suwerenność konsumenta, globalizacja, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
Abstrakt
Konsumenci XXI wieku żyją w epoce globalizacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych owocujących m.in. pojawieniem się innowacyjnych modeli biznesowych w przestrzeni wirtualnej. Z jednej strony daje to szansę upodmiotowienia konsumentów i zwiększenia zakresu ich swobody wyboru, z drugiej – stwarza nieznane wcześniej problemy i zagrożenia, związane m.in. z elektroniczną inwigilacją, utratą prywatności itp. W artykule podjęto próbę diagnozy szans i zagrożeń dla suwerenności konsumentów wynikających z procesów globalizacji i szybkiego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Article Details

Jak cytować
Mróz, B. (2016). Suwerenność konsumenta w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 96–103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.9
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.