Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych

Main Article Content

Karol Król


Słowa kluczowe : promocja agroturystyki, technologie mobilne, witryny mobilne, responsywność przekazu, urządzenia mobilne
Abstrakt
Celem pracy była ocena możliwości oraz stopnia wykorzystania przez gospodarstwa agroturystyczne witryn i aplikacji mobilnych w prezentacji i promocji świadczonych usług. Badania przeprowadzono w trzech płaszczyznach: responsywności przekazu, projektowej oraz ekonomicznej. Badaniom responsywności poddano 287 witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. W trakcie testów projektowych utworzono aplikacje mobilne dla modelowego gospodarstwa agroturystycznego. Ekonomiczne uwarunkowania utworzenia aplikacji mobilnych zbadano rozsyłając zapytanie ofertowe. W zbiorze badanych witryn nie odnotowano ani jednej witryny mobilnej. Żadne z gospodarstw nie udostępniało też aplikacji mobilnej. Gospodarstwa agroturystyczne z badanego zbioru posługiwały się przeważnie witrynami responsywnymi. Pracownicy ankietowanych podmiotów unikali w swoich odpowiedziach tematu kosztów wykonania aplikacji mobilnej. Większość z nich zasugerowała, że z uwagi na kwestie praktyczne (efektywność) i ekonomiczne, korzystniej jest promować gospodarstwo przy pomocy witryny internetowej dostosowanej do urządzeń przenośnych. W konkluzji wykazano, że powszechność wykorzystania aplikacji mobilnych w promocji gospodarstw agroturystycznych jest ograniczana barierami: przydatności, kosztów, a także wiedzy i umiejętności.

Article Details

Jak cytować
Król, K. (2017). Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 58–72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.23
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.