THE IMPACT OF NORMALIZATION PROCEDURES ON THE CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Main Article Content

Monika Zielińska-Sitkiewicz


Słowa kluczowe : normalizacja zmiennych, taksonomiczne mierniki, TMAI, przemysł materiałów budowlanych
Abstrakt
Jednym z etapów wielowymiarowej analizy porównawczej obiektów jest wybór procedury normalizacji zmiennych. W literaturze prezentowanych jest wiele metod transformacji normalizacyjnej. Wybór jednej z nich jest jednym z najważniejszych etapów badania, bowiem może mieć znaczny wpływ na wynik analizy. W artykule wykorzystano i porównano trzy procedury normalizacji zmiennych przy budowie rankingów w oparciu o TMAI dla 15 spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dla lat 2013 i 2014. Przeprowadzone badania wskazują, że stosowanie różnych wzorców normalizacji zmiennych może powodować zmianę wyników klasyfikacji firm, która nie wynika ani ze zmiany struktury danych finansowych, ani z poprawy efektywności ich działania.

Article Details

Jak cytować
Zielińska-Sitkiewicz, M. (2017). THE IMPACT OF NORMALIZATION PROCEDURES ON THE CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 272–281. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.39
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.