Metale szlachetne jako klasa aktywów

Main Article Content

Anna Kasprzak-Czelej


Słowa kluczowe : metale szlachetne, klasy aktywów, ryzyko walutowe, inwestowanie
Abstrakt
W niniejszym artykule, celem stwierdzenia czy metale szlachetne mogą stanowić oddzielną klasę aktywów dla inwestora lokującego środki w PLN, przeprowadzono analizę korelacji oraz rozkładu stóp zwrotu. Uzyskane wyniki sugerują w szczególności brak wystarczającej homogeniczności wśród badanych metali szlachetnych oraz zauważalny podział na dwie grupy: złoto i srebro z jednej strony oraz pallad i platynę z drugiej.

Article Details

Jak cytować
Kasprzak-Czelej, A. (2018). Metale szlachetne jako klasa aktywów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 52–61. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.5
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.