Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego

Main Article Content

Grzegorz Paluszak
Joanna Wiśniewska-Paluszak


Słowa kluczowe : hipoteza efektywnego rynku, analiza techniczna, rynek finansowy, rynek akcji, racjonalność
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie założeń hipotezy efektywnego rynku z efektami analizy technicznej. Problemem badawczym pracy jest: czy hipoteza efektywnego rynku i analiza techniczna mają sprzeczny charakter czy wzajemnie się uzupełniają? Hipoteza efektywnego rynku opiera się na racjonalności inwestora, a analiza techniczna uwzględnia racjonalność i nieracjonalność inwestora. Dlatego, w artykule przedstawiono pojęcie analizy technicznej i jej założenia. W następnej części pracy przedstawiono metodę badań i przedstawiono hipotezę efektywnego rynku finansowego w kontekście założeń i wyników badań z analizy technicznej, porównując je ze sobą. Potem zaprezentowano zakres wykorzystywania analizy technicznej i jej ocenę przez uczestników rynku finansowego. Na końcu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań.

Article Details

Jak cytować
Paluszak, G., & Wiśniewska-Paluszak, J. (2018). Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 187–198. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.16
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.