Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Main Article Content

Maciej Pawłowski


Słowa kluczowe : modele dyskryminacyjne, upadłość przedsiębiorstw, obligacje korporacyjne.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest weryfikacja przydatności wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych. W artykule omówiono istotę upadłości przedsiębiorstwa jako przedmiotu badań ekonomicznych oraz dokonano charakterystyki wybranych modeli wczesnego ostrzegania. Na podstawie wyselekcjonowanych modeli przeprowadzono badania empiryczne na grupie pięciu celowo dobranych spółek reprezentujących emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Przeprowadzone analizy skłoniły do wniosku, że największą skutecznością w zakresie identyfikacji ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych charakteryzował się model B. Prusaka.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, M. (2018). Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 211–222. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.18
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.