Wielowymiarowe ujęcie zróżnicowania poziomu jakości życia w województwach w Polsce

Main Article Content

Elżbieta Roszko-Wójtowicz
Maria Grzelak


Słowa kluczowe : jakość życia, porządkowanie liniowe, zróżnicowanie, metoda współczynników korelacji cząstkowej
Abstrakt
Jakości życia wyrażana jest nie tylko poprzez konsumpcję dóbr materialnych i usług, ale przede wszystkim przez możliwość zaspokojenia potrzeb związanych np. ze stanem środowiska naturalnego, rodzajem i postacią więzi międzyludzkich, godnością i poszanowaniem praw człowieka, a także ilością i jakością wolnego czasu oraz samorealizacją. Rozległy wachlarz problemów i zjawisk pozostających w bezpośredniej relacji z jakością życia, sprawa, że jej pomiar jest zagadnieniem trudnym i cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy. Celem artykułu jest wielocechowa ocena jakości życia w województwach w Polsce z uwzględnieniem szczegółowego omówienia pomiarów jednowymiarowych i zmian w czasie. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że wyodrębniony zestaw zmiennych charakteryzuje się relatywną stabilnością w czasie. Ranking województw w roku 2016 nie odbiegał znacząco od rankingu przygotowanego dla roku 2010. Daje to podstawę aby sądzić, że wybrane zmienne można uznać, za kluczowych reprezentantów poszczególnych kategorii opisujących jakość życia.

Article Details

Jak cytować
Roszko-Wójtowicz, E., & Grzelak, M. (2018). Wielowymiarowe ujęcie zróżnicowania poziomu jakości życia w województwach w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 197–214. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.40
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.