Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie

Main Article Content

Yılmaz Toktaş


Słowa kluczowe : analizy przestrzenne, Covid-19, Europa, globalizacja
Abstrakt
Wraz z procesem globalizacji struktury gospodarcze, społeczne i polityczne stają się coraz bardziej ze sobą powiązane. Ze względu na obecną pandemię Covid-19 zaobserwowano, że epidemie takie jak Covid-19 zglobalizują się i przekształcają się w pandemie na skalę globalną. W badaniu tym sugeruje się, że wraz z charakterystycznymi zdolnościami Covid-19, takimi jak szybkie rozprzestrzenianie się, fakt, że świat stał się bardziej mobilny i zintegrowany z powodu globalizacji, jest uważany za mający wpływ na pandemię; w związku z tym wpływ globalizacji na przypadki Covid-19 w krajach europejskich badano za pomocą metod analizy przestrzennej. Wyniki testu I Morana przeprowadzonego na temat przypadków Covid-19 w krajach europejskich sugerują, że istnieje pozytywna autokorelacja Zgodnie z wynikami analizy LISA stwierdzono, że Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Francja i Belgia mają nie tylko większą liczbę spraw dotyczących covid-19, ale także zostały dotknięte przez kraje, w których wiele przypadków jest powyżej średniej europejskiej. Zgodnie z wynikami modelu błędu przestrzennego mającego na celu zbadanie wpływu globalizacji stwierdzono, że globalizacja miała niewielki, ale pozytywny wpływ na przypadki Covid-19 w Europie.

Article Details

Jak cytować
Toktaş, Y. (2020). Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 255–265. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.42
Bibliografia

Anselin, Luc. "Local Indicators of Spatial Association—Lisa." Geographical analysis 27, no. 2 (1995): 93-115.

Anselin, Luc, Ibnu Syabri, and Youngihn Kho. "Geoda: An Introduction to Spatial Data Analysis." In Handbook of Applied Spatial Analysis, 73-89: Springer, 2010.

Baldwin, Richard, and Beatrice Weeder di Maura. Economics in the Time of Covid-19. CEPR Press, 2020.

Berend, Ivan T. An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. Cambridge University Press, 2016.

Brittan, Leon. Globalisation Vs. Sovereignty? The European Response: The 1997 Rede Lecture and Related Speeches and Articles. Cambridge University Press, 1998.

CSSE, Johns Hopkins. "2019 Novel Coronavirus Covid-19 (2019-Ncov) Data." (2020). https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19.

del Rio-Chanona, R Maria, Penny Mealy, Anton Pichler, Francois Lafond, and Doyne Farmer. "Supply and Demand Shocks in the Covid-19 Pandemic: An Industry and Occupation Perspective." arXiv preprint arXiv:2004.06759 (2020).

"Novel Coronavirus (Covid-19)." 2020, http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/.

Fischer, Manfred M, and Jinfeng Wang. Spatial Data Analysis: Models, Methods and Techniques. Springer Science & Business Media, 2011.

Gygli, Savina, Florian Haelg, Niklas Potrafke, and Jan-Egbert Sturm. "The Kof Globalisation Index – Revisited." The Review of International Organizations 14, no. 3 (2019/09/01 2019): 543-74. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2.

Labonté, Ronald, Katia Mohindra, and Ted Schrecker. "The Growing Impact of Globalization for Health and Public Health Practice." Annual review of public health 32 (2011).

Novel, Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology. "The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (Covid-19) in China." Zhonghua liu xing bing xue za zhi= Zhonghua liuxingbingxue zazhi 41, no. 2 (2020): 145.

Saunders-Hastings, Patrick R, and Daniel Krewski. "Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission." Pathogens 5, no. 4 (2016): 66.

Stawicka, E, and A Parlinska. "12 Emerging Wireless Technologies Based on Iot in Healthcare Systems in Poland." In Iot Security Paradigms and Applications: Research and Practices, edited by Bharat Bhushan Sudhir Kumar Sharma, Narayan C. Debnath, 261: CRC Press, 2020.

Yılgör, Metehan. Mekansal Ekonometri: Mekansal Yatay Kesit Ve Mekansal Panel Veri Modelleri. İstanbul: DER Yayınları, 2019.

Zeren, Fatma. Mekansal Ekonometri: Geoda, Geodaspace Ve R Uygulamalı. İstanbul: DER Yayınları, 2018.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.