Programy Interwencyjne w Polityce Pieniężnej Eurosystemu

Main Article Content

Grażyna Ancyparowicz

Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia uwarunkowania prawne i przesłanki tzw. luzowania ilościowego (quantitative easing, QE) w polityce pieniężnej Eurosystemu. Omówiono główne programy interwencyjnych zakupów dłużnych papierów wartościowych, wzmiankując związane z tymi programami ryzyka dla stabilności systemu finansowego, które mogą zmaterializować się w dalszej perspektywie. Podkreślono potrzebę stałego monitorowania niestandardowych instrumentów finansowych stosowanych w krajach Eurolandu, tak aby polskie centralne instytucje finansowe rozporządzały pełnym instrumentarium przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w sferze krajowych finansów i gospodarki, które mogłyby zaistnieć i u nas w sytuacji kryzysowej o globalnym zasięgu. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz wewnętrznych materiałów NBP dotyczących niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej.

Article Details

Jak cytować
Ancyparowicz, G. (2019). Programy Interwencyjne w Polityce Pieniężnej Eurosystemu . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 7–17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.21
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.