Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 r. (ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640). Periodyk ukazuje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektronicznej. Od 2020 roku czasopismo przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (40 pkt).

Szczegóły

Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
ISSN:
2081-3430, eISSN: 2544-0640, DOI:

Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (40 pkt)

Index Copernicus ICV 2022: 100

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo

Nr 29(78) (2023)

Opublikowane: 2023-10-30

Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych

Nadiia Davydenko, Alina Buriak, Natalia Wasilewska, Mirosław Wasilewski

21-34

Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny

Marlena Grzelczak, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Michał Soliwoda

35-45

Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym

Sławomir Juszczyk, Wioleta Bartosiak, Juliusz Juszczyk, Robert Konieczny, Bartosz Palimonka

47-59

Wyświetl wszystkie wydania