Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności

Main Article Content

Małgorzata Garstka


Słowa kluczowe : sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, jakość informacji
Abstrakt

Celem autora jest identyfikacja powiązań między dwoma sprawozdawczościami: finansową i niefinansową, a w tym konkretnym artykule - między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności, które zawiera informacje niefinansowe, ale powiązane z finansowymi. Do realizacji celu posłużyły studia literaturowe z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych, na bazie których określono jakie powinny być relacje między tymi dwoma sprawozdaniami. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne oraz metodę analizy krytycznej, porównawczej i opisowej oraz syntezy. Zostało wykazane istnienie powiązań między sprawozdaniem z działalności a sprawozdaniem finansowym z działalności. Powiązania te mogą rodzić ryzyko powtórzeń i niezgodności informacji. Zostało wskazane, aby powiązania te były uświadomione osobom sporządzającym oba sprawozdania, by zachowano szczególną uwagę przy prezentowaniu tych informacji i aby wprowadzono do procedur kontroli wewnętrznej w rachunkowości, i ewentualnie audytu wewnętrznego, czynności pozwalające na potwierdzenie uzgodnienia odpowiednich informacji i uniknięcia ryzyka powtórzeń i niezgodności. Wyniki badań pokazują, że powiązań jest na tyle dużo, w tym z informacjami niefinansowymi, że warto, aby zapewnienie ich i ich weryfikacji było świadomą i zorganizowaną czynnością. Będzie to budować obraz jednostki w oczach czytelnika sprawozdań.

Article Details

Jak cytować
Garstka, M. . (2021). Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 19–28. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.2
Bibliografia

Accounting Act of 29 September 1994, Dz.U. z 2021 r. pos. 217 as amended

Announcement of the Resolution of the Accounting Standards Committee on the adoption of an update of National Accounting Standard No. 9 Report on operations, Dz. Urz. MRiF 2018.4.

Bek-Gaik B., Krasodomska J.: Non-financial disclosures as contemporary corporate reporting – definition, sources and proposed research directions, Cracow Review of Economics and Management, 2018; 2 (974): 25–40, https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0202. (Crossref)

Krzysztofek A.: Integrated reporting on the example of Respect Index enterprises, Journal of Management and Finance Vol. 16, No. 2/2018.

Kutera M., Zyznarska-Dworczak B.: Narration in Reporting – How to Verify It?, Studies and Work of the Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, 160/2018.

Reporting extended non-financial information for 2017 in accordance with the Accounting Act - First experiences and good practices, Ministry of Finance, Warsaw 2019.

Skoczylas W., Dziadul W.: Diagnosis of the scope of non-financial information. Disclosure by polish companies, Studies and Work of the Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, 164/2018.

Walińska E., Gad J.: The key corporate reporting tools in the practice of the Polish capital market – case study, ‘Theoretical Journal of Accounting’, Accountants Association in Poland, 92 (148)/2017.

Zyznarska-Dworczak B.: The development of non-financial reporting and the possibility of its verification, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 285/2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.