Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach

Main Article Content

Paulina Filip


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo, pomoc publiczna, kredyt bankowy, komplementarność
Abstrakt

Celem artykułu było określenie stopnia zastępowania kredytu bankowego przez polskie przedsiębiorstwa w sytuacji korzystania z pomocy unijnej. Identyfikacja podobieństw i różnic została przeprowadzona w grupach przedsiębiorstwa korzystających i nie korzystających z pomocy publicznej, w następujących po sobie perspektywach finansowych UE tj. w latach 2007- -2017. Analizie poddano zmiany w zasobach majątkowych i wynikowych przedsiębiorstw oraz zmienne dotyczące efektywności finansowej. Wykorzystano model logitowy w celu określenia cech wpływających na istotność determinant finansowania dotacjami publicznymi. Przekrojowy charakter danych pozwala zidentyfikować pozytywny statyczny związek między dotacjami a kredytami bankowymi w średnich przedsiębiorstwach. W toku badań ustalono, że uzyskanie pomocy publicznej w przedsiębiorstwach obniżyło udział kredytów bankowych w sumie bilansowej jak i zadłużeniu ogółem. W dłuższym okresie otrzymane dofinansowanie spowodowało wzrost znaczenie i zakresu korzystania z kredytów bankowych. Środki pomocy publicznej były komplementarnym źródłem zasilenia kapitałów przedsiębiorstw.

Article Details

Jak cytować
Filip, P. . (2021). Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 5–18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1
Bibliografia

Altunbas Y., Marques D., Zhussupova B.:Capital market frictions and bank lending in the EU. In: Frontiers of banks in a global economy, Palgrave Macmillan, Studies in Banking and Financial Institutions, London 2010.

Bachtrögler J., Hammer C., Heinrich W., Schwendinger R.F.:Guide to the galaxy of EU regional funds recipients: evidence from new data, Empirica, Volume 46, Issue 1 /2019.

Bachtrögler J., Hammer C., Reuter W.H.:Guide to the galaxy of EU regional funds recipients: evidence from new data .Empirica Volume 46, Issue 1/2019. (Crossref)

Becchetti L., Castelli A. Investment—cash flow sensitivities, credit rationing and financing constraints in small and medium-sized firms, Small Business Economics 35/2010. (Crossref)

Berger A.N., Cowan A, Frame. W.S. :The surprising use of credit scoring in small business lending by community banks and the attendant effects on credit availability, risk, and profitability, Journal of Financial Services Research 39 (1−2) /2011. (Crossref)

Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N. Determinanty finansowania działalności przedsiębiorstw kredytem bankowym: Metaanaliza, Bank i Kredyt 46(3)/ 2015.

Cole R.:Bank credit, trade credit or no credit: evidence from the surveys of small business finances, MPRA Paper, 24689/2010, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24689. (Crossref)

Dach Z.:Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Denis D.J, Mihov V.:The choice among bank debt, non-bank private debt, and public debt: Evidence from new corporate borrowings, Journal of Financial Economics 70(1)/2013. (Crossref)

Gruszczyński M..:Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania nr 490, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.

He Y, Li B.: Government financial subsidies in the influence of public housing under the PPP Financing Model. In: Wang J., Ding Z., Zou L., Zuo J. (eds) Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate. Springer, Berlin -Heidelberg 2014. (Crossref)

Hernandez-Canovas G.,Martınez-Solano.P. Relationship lending and SME financing in the continental European bank-based system, Small Business Economics 34/2010. (Crossref)

Janasz K., Janasz W.:Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.

Jaworska A.: Porównanie perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 w Unii Europejskiej na przykładzie Polski, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2016.

Jinhyuk L.,Jeaok.P.: Pricing of complementary goods as implicit financial arrangement, Journal of Economics 55/2014.

Kałowski A., Wysocki J.: Start-up a uwarunkowania sukcesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Kubiak J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

Lett M.: Structural models of complementary choices, Springer Science Business Media, New York 2014.

Marzec J., Pawłowska M.: Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach– wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, Bank i Kredyt 43 (6), 2012.

Masiak C .,Moritz A., Lang.F,: European SME financing: an empirical taxonomy. In: Moritz A., Block J., Golla S., Werner A. (eds) Contemporary developments in entrepreneurial finance. FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship, Springer, Berlin 2019. (Crossref)

Mateut S.: Subsidies, financial constraints and firm innovative activities in emerging economies,Small Business Economics. Volume 50, Issue 1/2018. (Crossref)

Modigliani F., Miller H.M.: The Cost of capital, corporate finance and the theory of investment, American Economic Review 48/1958.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017roku, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKIK, Warszawa 2018.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, 2018.

Sytuacja na rynku kredytowym -wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 2020 r, Departament Stabilności Finansowej Warszawa, NBP 2020.

Sołtysiak M., Filip P.: Empirical analysis of the availability and changes in the use of bank loans by enterprises in selected countries of European Union ,CEFE Technical University, Kosice 2018.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty