Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej

Main Article Content


Abstrakt
Dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej polityki i wprowadzanie programów jakościowych. Wśród tych działań podejmowanych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które są dobrze planowane i efektywnie wykorzystane należą programy w ramach polityki regionalnej. Ważną część terytorium wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej stanowią obszary wiejskie. Na tych terenach zamieszkuje znaczna część ludności. Jest oczywiste, że polityka rozwoju regionalnego jest ściśle związana z rozwojem obszarów wiejskich. Poprzez rozwój regionalny można osiągnąć warunk dla poprawy jakości życia i złagodzić dysproporcje rozwojowe w układzie przestrzennym. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji wykorzystania polityk rozwojowych w Republice Czeskiej w zwiększenie rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Pavlíková, G. (2009). Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 73–87. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.6
Bibliografia

Horizontal Plan of Development of Czech Rural Areas for period 2004-2006, May 2004.

OP Development of Rural Areas and Multifunctional Agriculture, March 2004, www.mze.cz.

Pavlíková G. (2008). Programy a podpory pro rozvoj území. [In:] Majerová V. (ed.), Ceský venkov 2007, Studie Jihoceského a Ústeckého kraje, CZU v Praze, Praha 2008, ISBN 978-80-213-1768-0.

Program of Development of Czech Rural Areas for the period 2007-2013, May 2007.

Common Regional Operation Program of the Czech Republic for +2004-2006, Prague, December 2003.

Strategy of regional development in CR for years 2007-2013, May 2006, www.mmr.cz.

Annual Evaluation Report on Horizontal Plan of Development of Czech Rural Areas for 2005.

Annual Evaluation Report on Horizontal Plan of Development of Czech Rural Areas for 2006.

Act nr. 248/2000 coll. On support of regional development.

Principles of program of Support of Rural Renewal and Development fro year 2007.

Report from Program of Rural Development.

www.isu.cz/pov

www.mmr.cz

www.mze.cz

www.strukturalni-fondy.cz

www.szif.cz

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty