Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej

Main Article Content


Abstrakt
Celem pracy jest pokazanie iż pomimo, że niechęć do ryzyka istot żywych uznawana jest za zjawisko powszechne to w sytuacji silnych emocji ludzie ryzykuję bardziej niż można się tego spodziewał i działają tak jakby mieli niestandardowe preferencje. Przeciwko powszechności niechęci do ryzyka przemawiają obserwacje, które świadczą o analogiach zachowa?? graczy giełdowych z hazardzistami. W ostatnich latach na rynkach światowych królują fundusze hedgingowe, które specjalizują się w najbardziej agresywnych i ryzykownych inwestycjach, a powszechnie stosowanymi na giełdach technikami są lewarowanie i spekulacja. Rozwija się także rynek terminowy, który pomimo szczytnych pierwotnych założeń umożliwią rozpoczęcie handlu czystym ryzykiem. Coraz częściej bowiem kontrakty terminowe nie są wystawiane na surowce, walutę czy też walory giełdowe, ale na długi. Racjonalny handel na giełdach ustąpił miejsca spekulacyjnej grze, co stało się poważnym zagrożeniem równowagi rynkowej. Istnieje możliwość ilościowego wyrażenia awersji do ryzyka za pomocą indeksów Arrowa- Pratta, co może okazać się pomocne przy określaniu rzeczywistych nastrojów giełdowych i ewentualnym przewidywaniu powstania zjawiska, tzw. bańki spekulacyjnej. Tradycyjne metody prognozowania, nie uwzględniające nastrojów inwestorów oraz ich stosunku do ryzyka, mogą odnosić sukcesy jeżeli chodzi o badanie przyszłych i obecnych trendów rynkowych i hipotetyczne przenoszenie ich w przyszłość. Metody te są jednak w znacznej mierze bezużyteczne, jeżeli chodzi o przewidywanie nagłych załamań rynku. Analiza indeksów Arrowa-Pratta może wypełnić tą lukę.

Article Details

Jak cytować
Drabik, E. (2009). Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 145–160. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.11
Bibliografia

Arrow K.J. (1997). Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa.

Aumann R., Serrano. R. (2007). An Economic Index of Riskness. SING3, Madrid (Spain).

Drabik, E., Górska, A. (2007). Procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie WGT SA w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (63), 71-88.

Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Komar Z. (1993). Sztuka spekulacji. Wydawnictwo PRET, Warszawa.

Lowe J. (1997). Mówi Warren Buffet. Wydawnictwo K.E. LIBER , Warszawa.

Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J. R. (1995). Microeconomic Theory. Oxford University Press, New York.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1), 91–101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7 (Crossref)

Siedlecki J. (2000). Równowaga a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Smoczyński W. (2003). Świat na bańce. Polityka, 23(2657).

Valez M. A. (2006). Handlarze pieniędzmi. Przekrój.

Węglewski M. (2007). Koniunktura strachu. Newsweek, marzec.

Zaleśkiewicz T. (2005). Ekonomia w mózgu. Charaktery, marzec.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty