Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej

Main Article Content

Ewa Lipianin-Zontek
Zbigniew Zontek


Abstrakt
W artykule przedstawiono aspekty związane z Zarządzaniem Relacjami z Klientami. Wskazano, iż pojęcie CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem wieloaspektowym, jednocześnie uwzględniając fakt, iż stanowi istotny środek budowy przewagi konkurencyjnej. Wybrane wyniki badań, zamieszczone w niniejszym artykule, dotyczą działań przedsiębiorstw turystycznych w regionie „Beskidy”, podejmowanych w ramach zarządzania relacjami z klientami.

Article Details

Jak cytować
Lipianin-Zontek, E., & Zontek, Z. (2010). Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 102–112. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1576
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty