Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku

Main Article Content

Monika Zioło


Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane elementy makrootoczenia banków spółdzielczych jak również opinię prezesów banków spółdzielczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego na temat mocnych i słabych stron bankowości spółdzielczej oraz szans i zagrożeń związanych z działalnością rynku finansowego. Prezesi jako mocne strony wskazywali znajomość rynku lokalnego oraz stabilne podstawy finansowe. Wśród negatywnych elementów podkreślali zwłaszcza bariery technologiczne i finansowe. Zagrożenia działalności upatrywali w coraz liczniejszej konkurencji ze strony Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych oraz banków komercyjnych oraz w pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

Article Details

Jak cytować
Zioło, M. (2010). Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 57–68. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1572
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty