Pozycjonowanie w marketingu. Wykorzystanie anamorfozy w pozycjonowaniu

Main Article Content

Janusz Dworak


Abstrakt
Decyzje gospodarcze i społeczne mają racjonalne uwarunkowania wówczas, gdy oparte są na logicznych przesłankach. W dobie powszechnego dostępu do informacji, badań naukowych, raportów i danych statystycznych coraz więcej decyzji podejmowanych jest w oparciu o zestawienia wskaźników i mierników. Można się nimi posłużyć w ocenie firmy na dany moment oraz ukazać dynamikę zmian zachodzącą w czasie. Porównywanie wyników badań ilościowych dla różnych zjawisk pozwala na określenie pozycji interesującego nas obiektu w otoczeniu, czyli określenie jego kontekstu. Jest to możliwe dzięki ustaleniu jego dystansu względem wartości maksymalnej, minimalnej, średniej czy też wartości normatywnej. Dzięki uszeregowaniu wyników pomiarów dla grupy obiektów otrzymujemy szereg informacji na temat relacji między nimi. Umożliwia to także skonstruowanie modelu badanego zjawiska, czyli stworzenia dlań wzorca.

Article Details

Jak cytować
Dworak, J. (2010). Pozycjonowanie w marketingu. Wykorzystanie anamorfozy w pozycjonowaniu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 25–35. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1569
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty