Kierunki rozwoju marketingu

Main Article Content

Magdalena Krzyżanowska


Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie nowych kierunków badań naukowych w dziedzinie marketingu. Tłem do ich przedstawienia stały się uwagi na temat wyboru problemu badawczego oraz kategorii jego analizy. Zawarto w nich postulaty odnoszące się do sposobów formułowania problemów badawczych, tak aby miały charakter naukowy, a nie menedżerski oraz większej dyscypliny w tworzeniu nowych pojęć. Istotą propozycji nowych kierunków badań jest silne ich osadzenie w kontekście rynku i rozszerzenie perspektywy, która ma obejmować nie tylko przedsiębiorstwo w jego relacjach z nabywcami, ale także z innymi podmiotami rynku. Ponadto, podniesiona została kwestia zależności między rynkami oraz ich wpływu na przedsiębiorstwo oraz jego marketing. Te ogólne postulaty zostały zilustrowane jedenastoma kierunkami badań, których podjęcie służyłoby rozwojowi marketingu.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, M. (2010). Kierunki rozwoju marketingu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 267–277. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1551
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty