Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki

Main Article Content

Emilia Wróblewska


Abstrakt
Inwestycje gmin w Polsce są ważnym czynnikiem ich rozwoju. Analiza działalności inwestycyjnej gminy Ryki położonej na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona w oparciu o dokumenty planistyczne, takie jak Wieloletni Plan Inwestycyjny i Lokalny Program Rewitalizacji jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na podstawie zawartych w artykule badań można wnioskować, iż gmina ta nie posiada zbyt ambitnych planów inwestycyjnych, a główne kierunki wydatków inwestycyjnych dotyczą transportu i łączności oraz oświaty i wychowania.

Article Details

Jak cytować
Wróblewska, E. (2010). Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 65–75. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1542
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty