Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej

Main Article Content

Tadeusz Waściński
Grażyna Wójcik


Abstrakt
W pracy omówiono zasady funkcjonowania publicznego systemu finansowego, koncentrując się na jego zadaniach oraz specyficznych właściwościach. Stwierdzono, że publiczny system finansowy w Polsce jest ciągle w okresie przeobrażeń dokonywanych w różnych płaszczyznach funkcjonowania

Article Details

Jak cytować
Waściński, T., & Wójcik, G. (2010). Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 100–109. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1539
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.