Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania

Main Article Content

Andrzej Koza
Adriana Politaj


Abstrakt
Osoby niepełnosprawne zaliczane są grup społecznych zagrożonych wykluczeniem Osoby te cechują się zdecydowanie mniejsza aktywnością ekonomiczną, niż osoby pełnosprawne i wymagają odrębnego traktowania i wsparcia przez państwo. Instytucją udzielająca takiego wsparcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych. W latach 2008-2009 Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zarejestrowano znaczny wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zbiegło się to ze zmianami prawa, dotyczącymi zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Można przypuszczać, że wzrost zatrudnienia był wynikiem zmiany ustawy o rehabilitacji i poprawy warunków zatrudniania tych osób.

Article Details

Jak cytować
Koza, A., & Politaj, A. (2010). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 132–140. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1536
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty