Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce

Main Article Content

Barbara Woźniak


Abstrakt
W ostatnich latach wartość pomocy publicznej w Polsce wzrastała i w 2008 r. osiągnęła poziom 1,13% PKB. Pozostaje to w sprzeczności z zaleceniami Komisji Europejskiej. Natomiast strukturę instrumentów udzielania pomocy publicznej można ocenić pozytywnie, bowiem od 2005 r. utrzymuje się przewaga pomocy czynnej w formie dotacji. Analiza wsparcia dla przedsiębiorstw od strony instytucji, które go udzieliły pokazała, że w 2008 r. 79,3% pomocy dotyczyło tylko czterech dysponentów środków publicznych. Wystąpiła więc silna koncentracja instytucjonalna pomocy publicznej w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, B. (2010). Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 151–161. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1534
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty