Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce

Main Article Content

Stanisław Piocha
Kamila Radlińska


Abstrakt
Obecny kryzys gospodarki globalnej uwidocznił niedoskonałości funkcjonowania rynków globalnych. Znaczny poziom integracji ekonomicznej, silne międzynarodowe współzależności spowodowały przeniesienie zaburzeń z jednego rynku w jednym kraju na pozostałe rynki świata, przyczyniając się do zaburzeń funkcjonowania wszystkich gospodarek narodowych. Problemem ważnym i niezbędnym dla dobrego funkcjonowania gospodarki światowej jest określenie procesów wczesnego przewidywania sytuacji kryzysowych gospodarki globalnej. Autorzy przedstawiają wstępne badanie empiryczne w zakresie analizy stanu gospodarki i stanu sektora bankowego oparte na ostatnich doświadczeniach polskiej gospodarki.

Article Details

Jak cytować
Piocha, S., & Radlińska, K. (2010). Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 238–251. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1526
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty