Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych

Main Article Content

Wioletta Girzycka


Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie rolników, z których część wykonała inwestycje modernizacyjne lub dostosowujące gospodarstwa do standardów UE. Wykazay one duże zróżnicowanie pomiędzy dwiema analizowanymi typami przedsięwzięć, zarówno pod względem rzeczowym i finansowym, jak i dotyczącym motywacji wykonania. Inwestycje modernizacyjne charakteryzowały się większą kosztochłonnością, lecz ich realizacja wynikała z wewnętrznych potrzeb podmiotów. Wykonywane były przez gospodarstwa większe powierzchniowo. Przedsięwzięcia dostosowawcze z kolei realizowane były głównie ze względu na chęć późniejszego skorzystania z innych form pomocy UE, a ich wartość była ponad 10-ktornie niższa w stosunku do inwestycji modernizacyjnych

Article Details

Jak cytować
Girzycka, W., & Sadowski, A. (2011). Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 122–128. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1496
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty