Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Main Article Content

Michał Kiełsznia
Przemysław Łagodzki


Abstrakt
Wdrożenie budżetu zadaniowego ma przełomowe znaczenie dla sektora finansów publicznych. Stanowi on efektywne narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiąganie zaplanowanych celów. Idea wprowadzenia i realizowania zasadniczych celów w układzie budżetu zadaniowego pozwala w sposób kompleksowy dokonywać. monitoringu prowadzonych działań. Tak pod względem ich celowości, przejrzystości, gospodarności, jak i efektywności. Ponadto umożliwia ona dokonywanie porównań oraz analiz odchyleń stanów oczekiwanych, w zakresie realizowanych zadań, od przyjętych założeń. Wszystkie realizowane w ramach budżetu zadaniowego zadania i programy mogą. być także poddawane permanentnej ocenie – tak w trakcie ich trwania, jak i po ich zakończeniu.

Article Details

Jak cytować
Kiełsznia, M., & Łagodzki, P. (2011). Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 14–22. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1486
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty