Ryzyko kredytowe i sposoby jego zabezpieczenia w przypadku kredytów mieszkaniowych (na przykładzie Banku X w latach 2008–2011)

Main Article Content

Paweł Wyrzykowski


Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i systematyzacja elementów wpływających na ryzyko występujące przy udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz podkreślenie hipoteki jako szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Celem części praktycznej opracowania jest ukazanie profilu portfela klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku X oraz zachodzących w nim zmian, które miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z tymi transakcjami.

Article Details

Jak cytować
Wyrzykowski, P. (2012). Ryzyko kredytowe i sposoby jego zabezpieczenia w przypadku kredytów mieszkaniowych (na przykładzie Banku X w latach 2008–2011). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (7(56), 146–164. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1469
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty