Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych

Main Article Content

Teresa Łaguna
Dariusz Łaguna


Słowa kluczowe : elektrownia wiatrowa, obszary wiejskie, energia odnawialna
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono problem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zarysowano problem pozytywnego wpływu energetyki wiatrowej w kontekście polityki UE „3x20”, oraz nieodwracalnych skutków negatywnych, zwłaszcza zaburzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (przestrzennego, społecznego, krajobrazowego i środowiskowego), uzasadniając konieczność prowadzenia badań. Szczególną uwagę zwrócono na problemy formalno-prawne, zwłaszcza związane ze sposobem pozyskiwania praw do lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Article Details

Jak cytować
Łaguna, T. ., & Łaguna, D. (2012). Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 299–309. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1426
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty